میلورم

میلورم چیست؟

میلورم چیست؟

میلورم یا کرم کمپوست (به انگلیسی: Earthworm) یک نوع کرم خاکی است که در خاک زندگی می‌کند. این کرم‌ها در بسیاری از مناطق جهان یافت می‌شوند و نقش مهمی در حفظ و بهبود کیفیت خاک و تجزیه مواد آلی دارند.

میلورم‌ها از خاک تغذیه می‌کنند و با خوردن مواد آلی مانند برگ‌ها، مانده‌های غذایی و سایر مواد آلی، آنها را تجزیه و به کودی طبیعی تبدیل می‌کنند. این فرایند تجزیه و تحلیل مواد آلی توسط میلورم‌ها باعث افزایش حاصلخیزی خاک، بهبود ساختار خاک و افزایش تهویه و رطوبت خاک می‌شود.

علاوه بر این، میلورم‌ها با حرکت در خاک، آن را تسطیح می‌کنند و به ایجاد تونل‌ها و گندزدایی خاک کمک می‌کنند. همچنین، از طریق تراکم خاک و تغییرات آن، به حفظ تعادل آبی خاک کمک می‌کنند.

به طور کلی، میلورم‌ها به عنوان یکی از موجودات مفید در برقراری تعامل بین زیستی و فیزیکی خاک، نقش بسیار مهمی در حفظ و بهبود کیفیت خاک و حفظ تعادل زیستی دارند.