سوپر میلورم

سوپر میلورم چیست؟

سوپر میلورم چیست؟

سوپر میلورم یک عبارت تجاری است که برای توصیف نژادهای خاصی از کرم‌های کمپوست استفاده می‌شود. این نژادها از نظر اندازه، عملکرد و خصوصیات دیگر با سایر کرم‌های کمپوست متفاوت هستند.

سوپر میلورم‌ها معمولاً برای استفاده در فرآیند کمپوست‌سازی صنعتی یا خانگی استفاده می‌شوند. آنها به دلیل قدرت تجزیه و تحلیل بالا، رشد سریع، تحمل به شرایط محیطی متنوع و تولید کمپوست با کیفیت بالا، مورد توجه قرار می‌گیرند.

به طور کلی، سوپر میلورم‌ها نسل‌هایی از کرم‌های کمپوست هستند که به علت خصوصیات برتر خود، برای استفاده در فرآیند کمپوست‌سازی به صورت صنعتی یا خانگی توصیه می‌شوند.